Category: SARADNJA SA RODITELJIMA

SARADNJA SA RODITELJIMA

POZIV ZA RODITELJE

Centar za promociju civilnog društva u saradnji sa Policijom u zajednici Novi Grad, 26. februara 2015. godine, organizovat će edukativnu radionicu namijenju roditeljima na temu „Međuvršnjačko nasilje i zloupotreba droga“. Osnovni cilj radionice je...

SARADNJA RODITELJI – RAZREDNICI – 2014-2015. ŠKOLSKA GODINA

SARADNJA RODITELJI – RAZREDNICI – 2014-2015. ŠKOLSKA GODINA

U sljedećem dokumentu su dati termini u kojima razrednici pojedinih odjeljenja pružaju informacije roditeljima. TERMINI PRUZANJA INFORMACIJA RODITELJIMA SKOLSKA 2014-2015.   UPRAVA ŠKOLE!