Category: UPRAVA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2018-2022

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova: Kovačević Erol, predsjednik; Behlulović Irma, član; Mustafić Amela, član; Sokolović Sead, član.

ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2014-2018

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova: Kovačević Ševal, predsjednik Behlulović Irma, član Smajlović Mesud, član Gurda Kemal, član Solak Sabahudin, član

ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2010-2014

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova: Kovačević Ševal, predsjednik Kadrić Kika, član Skoko Aziza, član Džinović Mersid, član Redžepagić Nusret, član

UPRAVA ŠKOLE – MANDAT 2015-2019

Upravu škole čine: Direktor: Mirsada Šahbegović, dipl.ecc.; Pomoćnik direktora za nastavu: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš. Pomoćnik direktora za praktičnu nastavu: Čebo Zijada, dipl.ing.maš. Rukovodilac nastavnog procesa za razvoj i unapređenje: Kemal Jaganjac, dipl.ing.saob.

UPRAVA ŠKOLE MANDAT 2011-2015

Upravu škole čine: Direktor: Mirsada Šahbegović, dipl.ecc.; Pomoćnik direktora za nastavu: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš. Pomoćnik direktora za praktičnu nastavu: Čebo Zijada, dipl.ing.maš. Rukovodilac nastavnog procesa za razvoj i unapređenje: Kemal Jaganjac, dipl.ing.saob.