Category: ŠKOLSKI ODBOR

ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2018-2022

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova: Kovačević Erol, predsjednik; Behlulović Irma, član; Mustafić Amela, član; Sokolović Sead, član.

ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2014-2018

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova: Kovačević Ševal, predsjednik Behlulović Irma, član Smajlović Mesud, član Gurda Kemal, član Solak Sabahudin, član

ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2010-2014

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova: Kovačević Ševal, predsjednik Kadrić Kika, član Skoko Aziza, član Džinović Mersid, član Redžepagić Nusret, član