Daily Archive: May 15, 2018

ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2018-2022

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova: Kovačević Erol, predsjednik; Behlulović Irma, član; Mustafić Amela, član; Sokolović Sead, član.