Monthly Archive: Juni 2019

ODLUKA o izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godinu

Ovom Odlukom se usvaja izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu. Preraspodjela sredstava je neophodna zbog planirane realizacije zamjene fasadne stolarije na fiskulturnoj Sali na osnovu pokrenutog postupka javne nabavke po konkurentskom sporazumu. Sastavni...

Javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred srednjih stručnih škola III stepena

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu („Službene novine Kantona...

Počinje online upis u srednje škole uz pozive za stipendiranje deficitarnih zanimanja i talentiranih učenika

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i resorna ministrica Zineta Bogunić uputili su obavijest javnosti, roditeljima i učenicima da u srijedu, 26.6.2019. godine počinje online upis učenika u prvi razred srednjih škola na...

Obavijest za učenike iz inostranstva i učenike iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu – preuzimanje šifre za pristup EMIS sistemu za upis u srednju školu

Obavještavamo učenike iz inostranstva, učenike iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu, učenike koji ponavljaju 1. razred srednje škole, a koji namjeravaju da se upišu u 1. razred srednje škole na području Kantona...