ŠKOLSKI ODBOR – MANDAT 2014-2018

Školski odbor se sastoji od sljedećih članova:

  1. Kovačević Ševal, predsjednik
  2. Behlulović Irma, član
  3. Smajlović Mesud, član
  4. Gurda Kemal, član
  5. Solak Sabahudin, član

Vezane vijesti...