RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH I PRETOVARNIH MAŠINA

Zanimanje Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina ima sljedeći plan i program:

PRVI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. TEHNIČKO CRTANJE
 9. TEHNOLOGIJA MATERIJALA I ROBA U TRANSPORTU
 10. OSNOVI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 11. TEHNIČKA MEHANIKA
 12. PRAKTIČNA NASTAVA
 13. VJERONAUKA/KULTURA RELIGIJA

DRUGI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 4. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA
 5. MATEMATIKA
 6. MAŠINSKI ELEMENTI
 7. MOTORI I MOTORNA VOZILA
 8. GRAĐEVINSKE I PRETOVARNE MAŠINE
 9. PRAKTIČNA NASTAVA
 10. VJERONAUKA/KULTURA RELIGIJA

TREĆI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 3. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
 4. MATEMATIKA
 5. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 6. GRAĐEVINSKE I PRETOVARNE MAŠINE
 7. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA
 8. PRAKTIČNA NASTAVA
 9. VJERONAUKA/KULTURA RELIGIJA

ZAVRŠNI ISPIT

 1. PRAKTIČNI RAD
 2. USMENA ODBRANA PRAKTIČNOG RADA
 3. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ESEJ)

Vezane vijesti...