VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Zanimanje Vozač motornih vozila ima sljedeći plan i program:

PRVI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. SAOBRAĆAJNA GEOGRAFIJA
 9. TEHNIČKO CRTANJE
 10. TEHNOLOGIJA MATERIJALA I ROBA U TRANSPORTU
 11. OSNOVI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 12. TEHNIČKA MEHANIKA
 13. PRAKTIČNA NASTAVA
 14. VJERONAUKA/KULTURA RELIGIJA

DRUGI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 4. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA
 5. MATEMATIKA
 6. MAŠINSKI ELEMENTI
 7. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 8. MOTORI SUS
 9. ROBNOTRANSPORTNE MANIPULACIJE
 10. MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE
 11. PRAKTIČNA NASTAVA
 12. VJERONAUKA/KULTURA RELIGIJA

TREĆI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 3. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
 4. MATEMATIKA
 5. ORGANIZACIJA PREVOZA ROBE I PUTNIKA
 6. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 7. PSIHOLOGIJA SAOBRAĆAJA
 8. TEHNIKA VOŽNJE
 9. MOTORNA VOZILA
 10. PRAKTIČNA NASTAVA
 11. UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM
 12. VJERONAUKA/KULTURA RELIGIJA

ZAVRŠNI ISPIT

 1. PRAKTIČNI RAD
 2. USMENA ODBRANA PRAKTIČNOG RADA
 3. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ESEJ)

Vezane vijesti...