PTT – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Za upis na ovo zanimanje potrebna su sljedeća dokumenta:

 1. Rodni list (original);
 2. Za prekvalifikaciju: svjedočanstva i diploma(-e) ranije završene škole (original), za osnovce: svjedočanstvo osmog/devetog razreda (original);

Zanimanje Tehničar ptt saobraćaja – komunikacione tehnologije ima sljedeći plan i program:

PRVI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. HEMIJA
 9. PRIJEVOZNA I PRENOSNA SREDSTVA U POŠTANSKOM I KOMUNIKACIJSKOM SAOBRAĆAJU
 10. EKONOMIKA PREDUZEĆA
 11. OSNOVE POŠTANSKOG I KOMUNIKACIJSKOG SAOBRAĆAJA
 12. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
 13. PRAKTIČNE VJEŽBE

DRUGI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. SAOBRAĆAJNA GEOGRAFIJA
 9. OSNOVE KOMUNIKACIJSKOG SAOBRAĆAJA
 10. KULTURA KOMUNICIRANJA
 11. PRIMJENJENA ELEKTRONIKA
 12. EKONOMSKA MATEMATIKA
 13. PRAKTIČNE VJEŽBE

TREĆI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
 5. MATEMATIKA
 6. EKONOMSKA MATEMATIKA
 7. FRANCUSKI JEZIK
 8. PLANIRANJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA
 9. MENADŽMENT
 10. NOVČANO POSLOVANJE
 11. TEORIJA SIGNALA I KOMUNIKACIJA
 12. TEHNOLOGIJA KOMUNKACIJA
 13. TEHNIKA KOMUNKACIJA
 14. PRAKTIČNE VJEŽBE

ČETVRTI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. SOCIOLOGIJA
 5. MATEMATIKA
 6. FRANCUSKI JEZIK
 7. TEHNOLOGIJA KOMUNKACIJA
 8. TEHNIKA KOMUNKACIJA
 9. MARKETING
 10. MOBILNI KOMUNIKACIONI SISTEMI
 11. INFRASTRUKTURA I ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMA
 12. INFORMACIONI SISTEMI U SAOBRAĆAJU I KOMUNIKACIJAMA
 13. UPRAVLJANJE KVALITETOM USLUGA
 14. PRAKTIČNE VJEŽBE

MATURSKI ISPIT

 1. MATURSKI RAD
 2. USMENA ODBRANA MATURSKOG RADA
 3. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ESEJ)

Vezane vijesti...