AUTOMEHANIČAR

Za upis na ovo zanimanje potrebna su sljedeća dokumenta:

 1. Rodni list (original);
 2. Za prekvalifikaciju: svjedočanstva i diploma(-e) ranije završene škole (original), za osnovce: svjedočanstvo osmog/devetog razreda (original);

Zanimanje Automehaničar ima sljedeći Nastavni plan i program:

PRVI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK – ENGLESKI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. TEHNIČKO CRTANJE
 9. TEHNIČKA MEHANIKA
 10. MAŠINSKI MATERIJALI
 11. PRAKTIČNA NASTAVA
 12. VJERONAUKA / KULTURA RELIGIJA

DRUGI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK – ENGLESKI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA
 5. MATEMATIKA
 6. TEHNOLOGIJA OBRADE
 7. MAŠINSKI ELEMENTI
 8. MOTORI SUS
 9. PRAKTIČNA NASTAVA
 10. VJERONAUKA / KULTURA RELIGIJA

TREĆI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 3. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
 4. MATEMATIKA
 5. MOTORNA VOZILA
 6. REMONT I ODRŽAVANJE MOTORA I MOTORNIH VOZILA
 7. PRAKTIČNA NASTAVA
 8. VJERONAUKA / KULTURA RELIGIJA

ZAVRŠNI ISPIT

 1. PRAKTIČNI RAD
 2. USMENA ODBRANA PRAKTIČNOG RADA
 3. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ESEJ)

You may also like...