VOZAČ MOTORNIH VOZILA (TZV. DRŽAVNI ISPIT ZA VOZAČA)

Za upis na ovo zanimanje potrebna su sljedeća dokumenta:

 1. Rodni list (original);
 2. Za prekvalifikaciju: svjedočanstva i diploma(-e) ranije završene škole (original), za osnovce: svjedočanstvo osmog/devetog razreda (original);
 3. Neovjerena kopija vozačke dozvole (minimalno B kategorija).

Zanimanje Vozač motornih vozila ima sljedeći plan i program:

PRVI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. SAOBRAĆAJNA GEOGRAFIJA
 9. TEHNIČKO CRTANJE
 10. TEHNOLOGIJA MATERIJALA I ROBA U TRANSPORTU
 11. OSNOVI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 12. TEHNIČKA MEHANIKA
 13. PRAKTIČNA NASTAVA

DRUGI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 4. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA
 5. MATEMATIKA
 6. MAŠINSKI ELEMENTI
 7. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 8. MOTORI SUS
 9. ROBNOTRANSPORTNE MANIPULACIJE
 10. MEĐUNARODNI TRANSPORT ROBE
 11. PRAKTIČNA NASTAVA

TREĆI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – SPORT
 3. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
 4. MATEMATIKA
 5. ORGANIZACIJA PREVOZA ROBE I PUTNIKA
 6. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 7. PSIHOLOGIJA SAOBRAĆAJA
 8. TEHNIKA VOŽNJE
 9. MOTORNA VOZILA
 10. PRAKTIČNA NASTAVA
 11. UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM

ZAVRŠNI ISPIT

 1. PRAKTIČNI RAD
 2. USMENA ODBRANA PRAKTIČNOG RADA
 3. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ESEJ)

Vezane vijesti...