UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVE RAZREDE – ŠKOLSKA 2016/2017. GODINA

DSC07259_WEB1Upis redovnih učenika u školsku 2016/2017. godinu počinje u petak 24.06.2016. godine u 09:00h u prostorijama škole (prostorije P-10 za učenike koji konkurišu na zanimanja četvrtog stepena i P-11 za učenike koji konkurišu na zanimanja trećeg stepena). Prijem dokumenata se vrši u periodu od 09:00-13:30h i traje od 24.06.2016. do 01.07.2016. godine svaki radni dan za prvi upisni rok, sa napomenom da se u petak 01.07.2016. godine vrši prijem dokumenata do 12:00h.

Naša škola upisuje 8 odjeljenja prvih razreda, i to:

ČETVRTI STEPEN

 1. Tehničar PTT saobraćaja, 2 odjeljenja (ukupno 48 učenika);
 2. Tehničar drumskog saobraćaja, 2 odjeljenja (ukupno 48 učenika);

Minimalan broj bodova za tehnička zanimanja je 60.

TREĆI STEPEN

 1. Automehaničar, 1,5 odjeljenja (ukupno 36 učenika);
 2. Autoelektričar, 0,5 odjeljenja (ukupno 12 učenika);
 3. Autolimar, 0,5 odjeljenja (ukupno 12 učenika);
 4. Autolakirer, 0,5 odjeljenja (ukupno 12 učenika);
 5. Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, 0,5 odjeljenja (ukupno 12 učenika);
 6. Vozač motornih vozila, 0,5 odjeljenja (ukupno 12 učenika);

Svim našim budućim učenicima želimo sve najbolje i uspjeh na upisu.

Vaše bodove možete okvirno izračunati koristeći sljedeći kalkulator: ON-LINE KALKULATOR BODOVA

Zbog mnoštva upita šta je to od dokumenata potrebno za upis u srednju školu, dajemo sljedeće isječke iz konkursa, zajedno sa kompletnim konkursom za upis:

Član 7.

(Sadržaj prijave za upis)

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan predati slijedeća originalna dokumenta:

 1. zahtjev za upis;

 2. svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole;

 3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;

 4. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;

 5. izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija, i

 6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz člana 11. Odluke.

II KRITERIJI

Član 8.

(Kriteriji za upis)

Upis učenika u srednje škole vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

 1. općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;

 2. uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, iz člana 9. ove odluke;

 3. rezultata postignutog na ispitima eksterne mature;

 4. rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Više u prilogu:

KONKURS_ZA_UPIS_REDOVNIH_UCENIKA_SKOLSKA_2016_2017.pdf

Predmeti posebno značajni za određenu vrstu srednje škole/struku (predmeti koji se dodatno boduju u našoj školi) su:

 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost;
 2. Matematika, i
 3. Fizika.

Ovome još dodajemo isječak iz kriterija kako se vrši bodovanje, tako da svaki učenik sam sebi može na osnovu datih kriterija proračunati broj bodova:

Navodimo neke od osnovnih kriterija za upis koji su predviđeni ovim aktom tako da će se upis učenika u srednje škole za školsku 2016/2017. godinu vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

a) općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;
b) uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu iz člana 9. ove odluke;
c) rezultata postignutog na ispitima eksterne mature;
d) rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta, BiH, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Za kandidate koji konkurišu u srednje škole, broj bodova po osnovu rezultata postignutog na ispitima eksterne mature i uspjeha u osnovnoj školi utvrđuje se na slijedeći način:

a) Opći uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole boduje se sa maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži sa brojem 2,50.
b) Uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu boduje se sa maksimalno 20
bodova, tako da se zbir ocjena dobijenih u VIII i IX razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole pomnoži sa brojem 0,67.
c)Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa maksimalno 30 bodova.

Potreban broj bodova za upis u srednje škole izgleda ovako:

– Za upis u gimnaziju učenik po svim osnovama mora imati minimalno 75 bodova.
– Za upis u ekonomsku školu i škole zdravstvene struke učenik po svim osnovama mora imati minimalno 68 bodova.
– Za upis u ostale škole za zanimanja u četverogodišnjem trajanju obrazovanja učenik po svim osnovama mora imati minimalno 60 bodova.
– Za upis u trogodišnju školu se ne utvrđuje potreban minimalan broj bodova.

Kako je navedeno u ovoj odluci, ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta koji se boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjene iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda.

Vezane vijesti...