Realizacija projekta: „Prevencija maloljetničke delinkvencije“

U školskoj 2016/2017.godini u periodu od 12.10.2016. do 7.12.2016. godine u okviru programskih aktivnosti prevencije maloljetničke delinkvencije u saradnji sa JU Disciplinski centar za maloljetnike pedagoško- psihološka služba škole realizovala je projekat „Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja“

U okviru Projekta na časovima odjeljenjskih zajednica realizovali smo devet predavanja i radionica za učenike drugih razreda, te za predstavnike Vijeća učenika. Učenicima su na predavanjima predočene posljedice neprihvatljivih oblika ponašanja i negativnog uticaja vršnjaka kroz teorijska predavanja i primjere iz prakse sa kojima su se susreli uposlenici Disciplinskog centra. Na ovaj način željeli smo ojačati učenike i odgojno djelovati na njih kako bi preventivno djelovali na pojavu neprihvatljivih oblika ponašanja. U tom cilju obradili smo sljedeće teme: Prava i obaveze maloljetnika; Identifikacija agresivnog ponašanja i posljedice istog;Nasilje;Saradnja porodice i škole kao faktor prevencije nasilja;Fenomen neprihvatljivog ponašanja i riziko faktori;Uloga porodičnog odgoja u prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstnci; Komunikacija;Ovisnost o internetu:Problem za mlade i društvo; Maloljetnička delinkvencija.

Vezane vijesti...