Dan otvorenih vrata – 05. maj 2017. godine

image_pdf
U sklopu Programa promocije JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, u petak 05.maja 2017. godine organizovan je Dan otvorenih vrata naše Škole.

Kao priprema za ovaj događaj članovi Tima za promociju Škole su snimili promotivni film, izradili plakate,  animirali osnovne škole da dođu u posjetu našoj Školi i organizovali dan otvorenih vrata Škole.

Za ovaj događaj Škola je obezbijedila autobuse sa kojima su učenici prevoženi od njhovih škola do naše, a po završetku obilaska istim autobusima su prevezeni nazad do svojih škola. U autobusima učenicima osnovnih škola domaćini su bili članovi Tima za promociju Škole.

U programu obilaska škole provedene su sljedeće aktivnosti:

 • Odlazak autobusa do osnovne škole i prijevoz učenika do naše radionice
 • Ispred radionice učenike su dočekivali naši učenici članovi Vijeća učenika i oni su im bili domaćini svo vrijeme boravka u našoj Školi
 • U holu škole pomoćnik direktora je učenicima zaželio dobrodošlicu i upoznao ih ukratko sa zbivanjima u našoj Školi
 • Obilazak Škole je tekao po sljedećem rasporedu:

– Kabinet Saobraćajaca – Bezbjednost saobraćaja – prezentovan krati film

 • Zbornica – Prezentacija Filma
 • Biblioteka
 • Kabinet PTT-a
 • Kabinet Informatike
 • Kabinet Fizike – učenici izvodili oglede
 • Kabinet Mašinca K-30 – Prezentacija zanimanja naše škole koju su proveli učenici članovi Vijeća učenika – podjela hafiša učenicima
 • Posjeta Radionici
 • Povratak učenika autobusima do njihovih škola.

Našu Školu posjetili su učenici sljedećih Osnovnih škola:

 1. Š. „Zajko Delić“
 2. Š. „Umihana Čuvidina“
 3. Š. „Čengić Vila I“
 4. Š „1. Osnovna škola Ilidža“
 5. Š. „4. Osnovna škola Ilidža“

Ukupan broj učenika koji su posjetili našu školu je 172.

Utisci direktora, pedagoga i nastavnika koji su bili u pratnji osnovaca su izuzetni i svi su uglavnom izjavili da su prijatno iznenađeni svime što su vidjeli u našoj Školi i oko nje. Također, kažu da su prije dolaska kod nas u posjetu, imali određene predrasude koje su nestale dolaskom i obilaskom škole.

Koristim ovu priliku da se zahvalim svim kolegama nastavnicima i saradnicima koji su uzeli učešće u realizaciji Dana otvorenih vrata naše Škole. Posebnu zahvalnost bih izrazio članovima Vijeća učenika Škole, koji su odradili veliki posao i na najbolji način prezentovali našu Školu. Poseba zahvalnost presjednici Vijeća učenika Anisi Pašalić koja je osmisilia i realizovala jedan dio prezentacije i organizovala članove Vijeća učenika koji su bili izuzetno dobri domaćini. Zahvalnost i učenicima Nejli Pašič, Eldaru Klovo i svim drugim članovima Vijeća učenika.

Smatram da je ovoj jedan novi iskorak naše Škole u promotivnom smislu i da će skupa sa aktivnostima koji se planirane za mjesec maj 2017.godine, a koje se odnose na obilazak osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, od strane timova za prezentaciju, dati konkretne rezultate i da ćemo u školskoj 2017/2018. godini upisati učenike sa puno boljim uspjehom nego do sada.

Vezane vijesti...