Rang-lista primljenih učenika nakon prvog upisnog roka – školska 2017/2018. godina

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju I upisnog roka u školskoj 2017/2018. godini po zanimanjima:

 1. RangLista_tehnicar-ptt-saobracaja;
 2. RangLista_tehnicar-drumskog-saobracaja;
 3. RangLista_automehanicar;
 4. RangLista_autoelektricar;
 5. RangLista_vozac-motornih-vozila;
 6. RangLista_autolimar;
 7. RangLista_autolakirer;
 8. RangLista_rukovalac-gradevinskih-i-pretovarnih-masina.

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata 05., 06. i 07. jula 2017. godine (srijeda, četvrtak i petak) u vremenu od 09:00-13:00h.

Dokumenti koje je potrebno donijeti prilikom prijema su:

 1. zahtjev za upis (može se odštampati kući i donijeti u školu, a može se odštampati i u školi);
 2. svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
 3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 4. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
 5. izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija.

 

 

Vezane vijesti...