04. SEPTEMBAR – POČETAK NOVE 2017/2018. ŠKOLSKE GODINE

Obavještavamo sve učenike i njihove roditelje da nova 2017/2018. školska godina počinje 04. septembra 2017. godine (ponedjeljak). Dolazak učenika u školu 04. septembra 2017. godine, odvijat će se po sljedećem rasporedu:

  1. Učenici prvih razreda dolaze u školu 08:50 sati;
  2. Učenici drugih razreda dolaze u školu u 10:00 sati, i
  3. Učenici trećih i četvrtih razreda dolaze u školu u 11:00 sati.

Ovaj raspored dolaska u školu važi samo za 04. septembar 2017. godine, a dalja nastava će se odvijati po važećem rasporedu koji će razrednici podijeliti učenicima.

Povodom početka nove školske godine, porodično savjetovalište je pripremilo plakat koji je izrađen u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i nudi savjete roditeljima na koji način mogu biti podrška svojoj djeci tokom školovanja.

SVIM NAŠIM UČENICIMA ŽELIMO USPJEŠNU NOVU 2017/2018. ŠKOLSKU GODINU.

UPRAVA ŠKOLE!

Vezane vijesti...