PISA 2018 testiranje – čitalačka pismenost

PISA je trogodišnje međunarodno testiranje koje ima za cilj procjenu obrazovnih sistema širom svijeta testiranjem znanja i vještina 15-godišnjih učenika.

BiH će prvi put učestovati u PISA testiranju 2018. godine, sa glavnim fokusom na čitalačkoj pismenosti, ali i na matematici i nauci. Rezultati PISA testiranja će pružiti naučne dokaze o tome koliko djece u BiH zapravo uče i osvijetliti ključne aspekte kavliteta osnovnog obrazovnog sistema u državi.

Testiranjem se će utvrditi ne samo u kojoj mjeri učenici mogu reproducirati znanje, nego i koliko dobro mogu uopćiti naučeno i da li mogu primijeniti to znanje u nepoznatom okruženj

Čitalačka pismenost je glavno područje PISA testiranja u ovoj godini, pored matematičke i pismenosti iz prirodnih nauka.

ČITALAČKA PISMENOST se na kraju obaveznog obrazovanja definiše kao sposobnost RAZUMIJEVANJA, KORIŠTENJA, PROCJENJIVANJA, kao i sposobnost REFLEKSIJE na tekst i ANGAŽMANA u tekstu radi postizanja ličnih ciljeva, unapređenja vlastitog znanja i potencijala, te aktivnog učestvovanja u društvu. Ona uključuje širok spektar kognitivnih i lingvističkih kompetencija, od bazičnog dekodiranja teksta do znanja o riječima, gramatici i širim lingvističkim i tekstualnim strukturama, kao i integrisanje značenja sa vlastitim znanjem o svijetu.

Čitalačka pismenost je osnovni preduslov za uspješno savladavanje drugih predmetnih područja u obrazovnom sistemu. Sposobnost lociranja, pristupanja, razumijevanja i reflektovanja svih vrsta informacija je od suštinske važnosti za puno učešće u društvu znanja.

Testiranjem će se utvrditi ne samo u kojoj mjeri učenici mogu reproducirati znanje, nego i koliko dobro mogu uopćiti naučeno i da li mogu primijeniti to znanje u nepoznatom okruženju.

Više na sljedećem linku.

PISA brošura:

 

Vezane vijesti...