Izlet u Mostar – april 2018. godine

U cilju smanjenja izostanaka sa nastave i poboljšanja uspjeha u učenju i vladanju Škola je realizovala projekat ” Prevencija i smanjenje izostanaka sa nastave”. U okviru ovog projekta provedene su sljedeće aktivnosti :

  • Svi učenici su uključeni u projekat i putem knjige oglasa obavješteni o istom kao i stimulativnim mjerama koje će poduzeti  škola
  • Svi izostanci su evidentirani na obrscima koji su se mjesečno evidentirali
  • Obavljen radni dogovor sa razrednicima
  • Upoznati su roditelji na roditeljskim sastancima
  • Obavljeni individualni razgovori u pedagoško-psihološkoj službi sa učenicima koji prave veliki broj izostanaka.

Nakon analize izostanaka sa nastave  konstatovano je da se broj izostanaka u pojedinim odjeljenjima smanjio, da su pojedini učenici napravili pomake i smanjili izostajanje sa nastave  što je pozitivno uticalo na njihov uspjeh u učenju i vladanju.

Na kraju projekta Škola je za odjeljenja IV i III stepena obrazovanja organizovala besplatan jednodnevni izlet u Mostar. Izlet je organizovan 13.04.2018. godine za učenike II-1a  i III-6 odjeljenja sa najmanjim brojem izostanaka na nivou odjeljenja,   učenike bez neopravdanih  izostanaka  i članove fudbalske sekcije koji su postigli drugo mjesto na kantonalnom takmičenju Lige srednjih škola. Ovim projektom obuhvaćeno je osamdeset pet (85) učenika koji su bili u pratnju  pet (5) nastavnika.

Izlet u Mostar  sadržavao je sljedeće aktivnosti:

-Obilazak Mosta na Neretvi u Jablanici-  održan je  historijski čas o tekovinama Narodno-oslobodilačke borbe i Bitke za ranjenike kao najhumanije bitke u historiji ratovanja.

– Posjeta 24. međunarodnom Sajmu gospodarstva u Mostaru

-Obilazak Starog mosta u Mostaru -učenici su pripremili prigodan tekst koji je pročitan učenicima o nastanku, rušenju i ponovnoj izgradnji Starog mosta sa historijskim činjenicama vezanim za  ovaj spomenik

Nadamo se da će ovakvi projekti stimulativno djelovati na učenike i njihov odnos prema školi i školskim obavezama.

ALBUM MOSTAR APRIL 2018

 

Vezane vijesti...