Posjeta Gradskoj upravi grada Sarajeva

U četvrtak 19.04.2018. godine članovi sekcije Civitas su posjetili predstavnike Gradske uprave koji su nas upoznali sa nastavkom izgradnje biciklističke staze u Sarajevu.

U razgovoru sa Lejlom Šiljević članovi sekcije saznaju da Gradska uprava u saradnji sa  Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo namjerava u ovoj godini stazu kompletirati do mosta “Suade Dilberović i Olge Sučić”.

Navedeni radovi podrazumijevaju izgradnju obostrane biciklističke staze sa postavljanjem vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije.

Svi radovi će se obavljati na području Općine Novo Sarajevo.

Također smo saznali šta sve izgradnja staze podrazumijeva. Od debljine tampona, asfalta i boje.

Ovom prilikom se zahvaljujemo predstavnicima Gradske uprave što su izdvojili vrijeme i više nas informisali o izgradnji staze.

 

Sekcija CIVITAS!

Vezane vijesti...