Odluka o poništenju postupka javne nabavke – juni 2018

Ovom Odlukom poništava se otvoreni postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u postupaku javne nabavke: Izvođenje radova na uređenju saobraćajnih površina JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, objavljeno na web-portalu Agencije za javne nabavke 24.05.2018.godine, Obavještenje o nabavci broj 962-7-3- 26-3-1118.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vezane vijesti...