Kriteriji za obavljanje praktične nastave izvan školske radionice za zanimanja autoelektričar i automehaničar – juni 2018

U skladu sa pedagoškim standardima (brojnost učenika u grupi za obavljanje praktične nastave) učenicima koji se obrazuju za zanimanje automehaničar i autolektričar škola će omogućiti obavljanje praktične nastave izvan školske radionice. Učenici koji iskažu želju da praktičnu nastavu obavljaju izvan školske radionice moraju da ispunjavaju slijedeće uslove:

  • primjerno vladanje
  • opšti uspjeh u učenju najmanje 4,00 (eliminatorno)
  • zainteresovanost za obavljanje praktične nastave u školskoj radionici (odnos prema radu, alatu, uređajima, radnom mjestu)
  • ocjene iz predmeta stručno-teoretske nastave

Učenici koji se prijave na Konkurs za obavljanje praktične nastave izvan radionice, dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Svjedočanstvo kojima se dokazuje da je učenik prethodni razred završio sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,00
  • mišljenje nastavnika praktične nastave o odnosu učenika prema radu, alatu, uređajima, radnom mjestu
  • mišljenje nastavnika stručno-teoretske nastave o odnosu učenika prema predmetu, zainteresovanost za rad

Sva potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija za obavljanje praktične nastave izvan školske radionice za zanimanja autoelektričar i automehaničar mora biti ovjerena kopija orginala.

 

Cio dokument u prilogu:

Vezane vijesti...