Prvi upisni rok – školska 2018/2019 – prijem dokumenata

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata 09., 10. i 11. jula 2018. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda) u vremenu od 09:00-13:00h.

Dokumenti koje je potrebno donijeti prilikom prijema su:

  1. zahtjev za upis (može se odštampati kući i donijeti u školu, a može se odštampati i u školi);
  2. svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
  3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
  4. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
  5. izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija;
  6. Ostali dokumenti relevanti za upis (uvjerenja sa relevantnih takmičenja i sl.).

Svi učenici prijavu za upis štampaju sami iz sistema online upis klikom na ”Štampaj prijavu”.
Ukoliko učenici nemaju mogućnost štampanja prijave, istu mogu odštampati u srednjoj školi u kojoj su upisani, odnosno na čijoj rang listi se nalaze, na način da se prijave sa svojim korisničkim podacima i na štampaču škole odštampaju prijavu.

Vezane vijesti...