Rang-lista primljenih učenika nakon prvog upisnog roka – školska 2018/2019. godina

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju prvog upisnog roka u školskoj 2018/2019. godini po zanimanjima:

 1. RangLista-ALIM-I;
 2. RangLista-AM-I;
 3. RangLista-ALAK-I;
 4. RangLista-AEL-I;
 5. RangLista-RGM-I;
 6. RangLista-VMV-I;
 7. RangLista-TDS-I;
 8. RangLista-PTT-I.

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata 09., 10. i 11. jula 2018. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda) u vremenu od 09:00-13:00h.

Dokumenti koje je potrebno donijeti prilikom prijema su:

 1. zahtjev za upis (može se odštampati kući i donijeti u školu, a može se odštampati i u školi);
 2. svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
 3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 4. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
 5. izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija.

Vezane vijesti...