Donacija BH Telecoma – 30.09.2018. godine

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo je u oktobru 2017. godine sastavila projekat pod nazivom „UNAPREĐENJE KVALITETA NASTAVE KORIŠTENJEM IT TEHNOLOGIJE I PRAĆENJE SAVREMENIH TRENDOVA“.  Projkat je osmislila nastavnica Delila Dulić sa ciljem osposobljavanja multimedijalne učionice s potpunom uvezanosti bežičnom mrežom na času (računar, laptop, tablet, mobiteli i projektor). Projekat je osmišljen sa krajnjim ciljem unaređenjka kavilteta nastave kroz lakšu i brzu komunikaciju i saradnju izmešu učenika i nastavnika od kojeg bi direktne koristi imali učenici ali i nastavnici JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo. Ukupna vrijednost projekta izosi oko 13.200 (KM).

Dioničarsko društvo BH Telecom Sarajevo, u novembru 2017.godine, raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje projekata koji su slični našem, pa se Škola prijavila na ovaj poziv sa navedenim projektom. Odobrena su sredstva u visini od 7.500 KM od strane BH Telecoma. U jesecu aprilu 2018. godine pokrenuta je procedura Javne nabavke, koja je okončana u julu, odobrana najpovoljnij aponuda i firma „ELUR“ d.o.o. iz Kiseljaka a vrijednost projekta nabavke opreme je iznosila 13.204,62 KM. Ovim projektom nabavljeno je 5 PC računara, 3 projektora, 3 latopa, 2 štampača i software Edukator, koji su odmah po preuzimanju stavljeni u funkciju.

Dana 30.09.2018. godine društvo BH Telecom je organiziralo dodjelu plaketa za sve učesnike projekta “Dobre priče nastavljamo… – Ulažemo u mlade, ulažemo u budućnost”.

 

Vezane vijesti...