Radionica za izradu nastavnih planova i programa za zanimanje automehatroničar i tehničar za održavanje i servisiranje vozila

Porsche Giz Konferencija Hotel Grand Oktobar 2018 1

Dana 17. i 18. oktobra 2018. godine, u hotelu Grand Sarajevo održana je radionica u organizaciji Porsche Sarajevo i GIZ, a u toj radionici su uzeli učešća i nastavnici iz naše Škole. Tema radionice je bila izrada nastavnih planova i programa za zanimanje automehatroničar i tehničar za održavanje i servisiranje vozila.

Nakon uvodnih riječi Direktorice Škole Mirsade Šahbegović, skupu se obratio Slaviša Ćeranić, koordinator projekta ispreda GIZ-a Slaviša Ćeranić, zatim Maja Zvizdić Došić, koordinator projekta ispred PORSCHE-a, te Sejad Mujezinović, pomoćnik direktora za nastavu koji prezentirao postojeće nastavne planove i programe koji se realiziraju u našoj Školi.

Nakon toga Guenter Schroeder, GIZ ekspert je pezentirao nove standarde zanimanja za zanimanje automehatroničar i tehničar za održavanje i servisiranje vozila.

Ostatak radionice se bavio razradom formata i okvira za gore navedena znimanja.

Slike sa konferencije.

 

Vezane vijesti...