Interaktivna radionica “Vozim, iako ne hodam” – novembar 2018

Vozim iako ne hodam 2

Savez paraplegičara USK je i ove godine počela sa realizacijom Projekta „Vozim iako ne hodam“.

Svrha ovog Projekta je preventivna i neformalna edukacija mladih iz oblasti sigurnosti u saobraćaju kroz podizanje svijesti o rizicima i posljedicama koje donosi neodgovorno ponašanje u saobraćaju, kao što je prekoračenje brzine, upotreba alkohola i opojnih droga, nevezanje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela prilikom vožnje.

Cilj nam je obići što više srednjih škola u BiH, te pred učenicima završnih razreda, maturanata, održati interaktivnu radionicu „VOZIM IAKO NE HODAM“, na kojima bi naši članovi koji su doživjeli saobraćajnu nezgodu, svojim neodgovornim ponašanjem, te zbog taoga završili u invalidskim kolicima, ispričali pred đacima svoju priču o tome kako su nastradali, sa kojim se posljedicama sada susreću.

I ove godine je naša Škola (tj. učenici iz naše Škole) uzela učešća u gore pomenutoj interaktivnoj radionici “Vozim iako ne hodam”, gdje je učenicima koji polažu vozački ispit ili će to uskoro polagati prezentirana opasnost od neogovorne vožnje, kao i simulacija udesa u uređaju za simulaciju udesa, koji je učenicima predtavila firma BIHAMK, gdje su učenici mogli u simuliranim uslovima doživjeti ono što se dešava u automobilu prilikom udesa.

VOZIM IAKO NE HODAM – SLIKE NOVEMBAR 2018

Vezane vijesti...