Uloga škole u prevenciji društveno neprihvatljivih ponašanja

U okviru pilot Projekta „ IsKorak“ koji se realizira u JU Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije Sarajevo od mjeseca oktobra 2018. godine na sjednici Nastavničkog vijeća 04.04.2019. godine realizirana je radionica  za nstavnike škole na temu: „Uloga škole u prevenciji društveno neprihvatljivih ponašanja“.

Projekat se realizira u saradnji sa Asocijacijom socijalnih radnika Kantona Sarajevo s ciljem pružanja podrške mladima sklonim rizičnom ponašanju i njihovim porodicama.

 

Vezane vijesti...