Obavijest za učenike iz inostranstva i učenike iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu – preuzimanje šifre za pristup EMIS sistemu za upis u srednju školu

Obavještavamo učenike iz inostranstva, učenike iz drugih kantona koji nisu polagali eksternu maturu, učenike koji ponavljaju 1. razred srednje škole, a koji namjeravaju da se upišu u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini, da od 26.6. 2019. godine od 9.30 – 13.30 h, trebaju preuzeti šifre za pristup online sistemu upisa u srednje škole, u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 (soba 216).

Potrebno je da učenici prilikom preuzimanja šifre predoče potrebnu dokumentaciju u skladu sa konkursom za upis. Na osnovu dostavljene dokumentacije izvršit će se unos potrebnih podataka u sistem. Potrebno je da se na uvid dostavi sljedeća dokumentacija: izvod iz matične knjige rođenih, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, uvjerenja o završenom 6.,7. i 8. (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju uvjerenja o završenom 5.,6. i 7. razredu) razredu osnovne škole, prijevode dokumentacije i rješenje o nostrifikaciji/ekvivalenciji).

Vezane vijesti...