ODLUKA o izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godinu

Ovom Odlukom se usvaja izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu.

Preraspodjela sredstava je neophodna zbog planirane realizacije zamjene fasadne stolarije na fiskulturnoj Sali na osnovu pokrenutog postupka javne nabavke po konkurentskom sporazumu.

Sastavni dio Odluke je Izmjena plana javnih nabavki za budžet 2019. godine (djel. br. 06- 5734 od 18.06.2019. godine).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu usvojenog plana javnih nabavki za 2019. godinu (djel. br. 06-3719 od 14.02.2019. godine), a zbog pokrenutog postupka javne nabavke za zamjenu fasadne stolarije na fiskulturnoj Sali, Školski odbor JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo je donio Odluku o izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godinu. Preraspodjela sredstava je neophodna zbog planirane realizacije zamjene fasadne stolarije na fiskulturnoj Sali na osnovu pokrenutog postupka javne nabavke po konkurentskom sporazumu.

Shodno prethodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

  1. PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 - Izmjena.pdf

  2. Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godinu.pdf

Vezane vijesti...