Rang lista primljenih redovnih učenika u prvom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju prvog upisnog roka u školskoj 2019/2020. godini po zanimanjima:

 1. RangLista-ALIM-I;
 2. RangLista-AM-I;
 3. RangLista-ALAK-I;
 4. RangLista-AEL-I;
 5. RangLista-RGM-I;
 6. RangLista-VMV-I;
 7. RangLista-TDS-I;
 8. RangLista-PTT-I.

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata 05., 08. i 09. jula 2019. godine (petak, ponedjeljak i utorak) u vremenu od 09:00-13:00h.

Dokumenti koje je potrebno donijeti prilikom prijema su:

 1. svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
 2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 3. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
 4. izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija.

1. Rang-lista Vozač motornih vozila:

2. Rang-lista Automehaničar:

3. Rang-lista Autoelektričar:

4. Rang-lista Tehničar drusmkog saobraćaja:

5. Rang-lista Autolakirer:

6. Rang-lista Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina:

7. Rang-lista Tehničar PTT saobraćaja:

8. Rang-lista Autolimar:

Vezane vijesti...