20. sjednica Školskog odbora – 05. juli 2019. godine

DNEVNI RED

 

  • Usvajanje zapisnika sa 17.,18., i 19. sastanka ovog organa
  • Informacija o realizaciji donesenih odluka i zaključaka sa 17., 18., i 19. sastanka ovog organa (Izvjestilac: Direktorica  Škole);
  • Informacija o konačnim rang listama primljenih učenika u prve razrede za školsku 2019./2020.godinu dostavljenih od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (Izvjestilac: Đipa Adil)
  • Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog  konkursa za upis vanrednih učenika u školskoj 2019./2020.godini
  • Prijedlog Odluke o visini participacije troškova školarine redovnih učenika u školskoj 2019./2020.godini
  • Informacija o zaposlenicima JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka
  • Prijedlog Odluke o prestanku dužnosti direktorice JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo zbog isteka mandata
  • Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
  • Tekuća pitanja
  • Pošta

Vezane vijesti...