Rang lista primljenih redovnih učenika u drugom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu

U prilogu je data rang-lista primljenih učenika na kraju drugog upisnog roka u školskoj 2019/2020. godini za zanimanje:

  1. RangLista-TDS-II;

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata 12. jula 2019. godine (petak) u vremenu od 10:00 do 13:00h.

Dokumenti koje je potrebno donijeti prilikom prijema su:

  1. svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
  2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
  3. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
  4. izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija.

 

  1. Rang-lista Tehničar drumskog saobraćaja:

Vezane vijesti...