02. Septembar – Početak nove školske 2019/2020. godine

Obavještavamo sve redovne učenike i njihove roditelje da nova 2019/2020. školska godina počinje 02. septembra 2019. godine (ponedjeljak). Dolazak učenika u školu 02. septembra 2019. godine, odvijat će se po sljedećem rasporedu:

 1. Učenici prvih razreda dolaze u školu 08:50 sati;
 2. Učenici drugih razreda dolaze u školu 09:50 sati;
 3. Učenici trećih i četvrtih razreda dolaze u školu u 10:50 sati.

Ovaj raspored dolaska u školu važi samo za 02. septembar 2019. godine, a dalja nastava će se odvijati po važećem rasporedu koji će razrednici podijeliti učenicima.

Sve potvrde, uvjerenja i ostala dokumentacija za redovne učenike, izdavat će se od 02. septembra. Za učeničke iskaznice potrebno je donijeti fotografiju i obrazac prevozničke firme za koju se traži potvrda.

Spisak učenika prvih razreda:

 1. I-1;
 2. I-2;
 3. I-3;
 4. I-4;
 5. I-5;
 6. I-6;
 7. I-7;
 8. I-8.

Spisak učenika drugih razreda:

 1. II-1;
 2. II-2;
 3. II-3;
 4. II-4;
 5. II-5;
 6. II-6;
 7. II-7;
 8. II-8.

Spisak učenika trećih razreda:

 1. III-1;
 2. III-2A;
 3. III-2B;
 4. III-3;
 5. III-4;
 6. III-5;
 7. III-6;
 8. III-7.

Spisak učenika četvrtih razreda:

 1. IV-1A;
 2. IV-1B
 3. IV-2A;
 4. IV-2B;

Svim učenicima, a posebno učenicima prvih razreda želimo sretan i ugodan početak nove školske 2019/2020. godine.

Uprava Škole!

You may also like...