ECO ACTIVE NATURA

U periodu od 27.09. do 29.09.2019. godine naša škola je uzela aktivno učešće u radu kampa koji je za cilj imao realizaciju nastavnih i obrazovnih aktivnosti u području unapređenja i zaštite životne sredine. Kamp je realizovan u prirodnom okruženju na Bjelašnici. Našu školu se predstavljali učenici II i III razreda i to Tarik Hadžajlija III-2a, Imer Karić III-1, Izudina Palo III-1 i Alena Vejzović II-1. Učenici su uzeli aktivno učešće u aktivnostima kampa i pokazali visok stepen motivacija za izučavanje sadržaja vezanih za očuvanje prirodnih resursa.  Ova saradnja će se nastaviti i u narednom periodu.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vezane vijesti...