Međunarodni simpozijum „Interdisciplinarnost logistike i saobraćaja”

Jubilarni 10.- ti Međunarodni simpozijum „Interdisciplinarnost logistike i saobraćaja“, održan je u Ulcinju, Crna Gora, u periodu od 03-04.10.2019.god.  Na simpozijumu, predstavnici naše škole su bili VD direktor Sejad Mujezinović i profesori  Kemal Jaganjac, Sabahudin Solak i Emilija Martinčević.  Profesori su  imali stručne radove koje su izlagali.

Na naučnom skupu, učestvovalo je 60 inženjera saobraćaja i eksperata iz te oblasti, sa područja zemalja bivše Jugoslavije, koji su se predstavili sa 33 svoja rada.

Jubilarni deseti Simpozijum organizovala je Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ iz Podgorice.

 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vezane vijesti...