Let’s Do It – milion sadnica za jedan dan

Učenici prvih i drugih razreda JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, zajedno sa profesorima, učestvovali su u volonterskoj akciji koju je organizovalo Udruženje građana “Ruke”. Volonterska akcija, pod nazivom, “Let’s Do It – milion sadnica za jedan dan“, je naziv velike sadnje drveća u Bosni i Hercegovini.

Volonterska akcija organizovana je u subotu, 19.10.2019.godine, u periodu od 08.30 – 16.00 sati.

Učenici naše škole, zajedno sa Igorom Smiljanićem prof. i Emilijom Martinčević, prof., su u 08.30 sati bili ispred Zetre gdje je bila registracija učesnika, podjela sendviča i majci. Nakon registracije učesnika, u 10.30 sati smo autobusima krenuli prema lokaciji gdje se vršilo pošumljavanje, Bjelašnica, selo Dječići.

Na lokaciji smo dobili sadnice, bijeli bor, i alat koji nam je bio potreban za pošumljavanje.  Učenici su bili podjeljeni u timove po četri učenika.  Akcija je bila završena u 14.15 sati.  Povratak u Sarajevo bio je organizovan u 15.00 sati.

Učenici/e i profesori naše škole su se na jedan stručan i edukativan način praktično upoznali sa procesom sadnje drveća.

Cilj  zbog kojeg je naša škola uzela aktivno učešće je razvijanje ekološke svijesti učenika o značaju pošumljavanja, koja je toliko neophodne u današnjem društvu.

Činjenica da su se mladi odazvali u ovom broju budi nadu da će i njihova ekološka svijest u budućnosti biti na mnogo većem nivou. 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vezane vijesti...