Projekat „Znanjem protiv droge“

U saradnji sa Udruženjem „Momentum“ i Općinom Novo Sarajevo u JU „Srednja škola za saobraćaj i komunikacije“ za učenike drugih razreda realizovan je projekat „ Znanjem protiv droge“. Cilj projekta je promocija zdravih stilova života, prevencija ovisnosti, maloljetničkog nasilja i nasilja u porodici. Realizator svih radionica u našoj školi je bio dr.Feka Pepić. Učenici su aktivno uzeli učešće u realizaciji ovih aktivnosti. Očekujemo da će ovakav način edukacije preventivno djelovati na neadekvatne oblike ponašanja i razvijanje svijesti o opasnostima koje sa sobom nose psihoaktivne supstance. Predstavnici udruženja i Pedagoško psihološka služba škole i dalje će raditi na prevenciji neželjenih oblika ponašanja.

Vezane vijesti...