Poziv za dostavu ponuda za organizovanje kolektivnog stručnog usavršavanja

U prilogu je dat Poziv za dostavu ponuda za organizovanje kolektivnog stručnog usavršavanjaza radnike JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo od 12.01.2020. do 16.01.2020. godine u Istambulu Turska.Krajnji rok za dostavu ponuda je 25.12.2019. godine do 11:00h.

 

You may also like...