Posjeta partnerskoj školi u Grayu – Francuska

Po Odluci broj 06-1525/19 od 18.11.2019.god. odobreno mi je plaćeno odsustvo sa posla u trajanju od 5 radnih dana.Naime,imajući u vidu saradnju sa školom Lycee Professionnal Henri Fertat u gradu Gray u Francuskoj od školske 2018/2019.godine i cilj produbljivanja te saradnje,upućena sam na stručno usavršavanje u navedenu Školu,a u pratnji naših učenika Nuhanović Nuhana,II3 razred, i Hrelja Samira,II7 .

           Službeno putovanje je trajalo 6 dana,od 01.12. do 06.12.2019. godine.Svaki dan boravka u Grayu,od strane domaćina,bio je detaljno  isplaniran i tako i realizovan.Pored naše Škole sa školom iz Graya potpisnik sporazuma je i Škola metalskih zanimanja iz Sarajeva,pa su na ovom putovanju bila i dva učenika iz ove Škole u pratnji nastavnika Engleskog jezika,Grabovica Eldina.

            Putovanje od Sarajeva do Graya se odvijalo na relaciji Sarajevo-Tuzla-Basell-Gray,a u povratku je bila ista relacija obrnutim radoslijedom.Put Sarajevo-Tuzla,i obrnuto smo putovali kombijem naše Škole,relaciju Basell-Gray i obrnuto putovali smo kombijem domaćina,a najveći dio puta Tuzla- Basell,Basell-Tuzla putovali smo avionom. Troškove avioprevoza je obezbijedila Francuska ambasada u Sarajevu.

Iz Sarajeva smo krenuli u nedjelju 01.12.2019.godine u 700 sati,a u Grayu smo bili oko 17 sati,gdje smo odmah smješteni u učenički internat koji je u sklopu skole u Grayu i koriste ga njihovi učenici od ponedeljka do petka.Organizatori koji su nas dočekali su nam prezentovali raspored našeg boravka u narednim danima.

U ponedjeljak 02.12.2019.godine u 900 sati bili smo primljeni kod direktora Škole gdje su bili prisutni nastavnici i učenici koji su bili u posjeti našim školama.Tom sastanku su se priključili i novinari njihovih lokalnih medija,pri čemu je naš Nuhanović dao izjavu na engleskom jeziku,i tako nas već na početku dobro predstavio jer su bili oduševljeni njegovom komunikacijom.

Poslije sastanka smo obišli školu,zatim školske radionice,a poslije ručka,koji smo imali u školskoj kantini u kojoj se hrane svi,učenici i uposlenici škole,otišli smo na lokalitet gdje se nalazi škola za osposobljavanje za zanimanje vozač motornih vozila,a egzistira u sklopu ove škole,Henri Fertet u Grayu. Ovaj dio škole je dobro opremljen prostorom za teoretsku obuku ali i vozilima za obuku iz upravljanja.

U utorak 03.12. planirana je posjeta naših učenika časovima Engleskog jezika i časovima Praktične nastave u školskim radionicama. Na engleskom jeziku naši učenici su ponovo bili mnogo komunikativniji u odnosu na njihove učenike. Na praktičnoj nastavi su se takođe jako dobro snalazili,međutim tog dana se u popodnevnim satima desila jedna neugoda  situacija na dijelu zgrade škole koji se renovira pa je nastava bila obustavljena i svi smo se morali udaljiti iz školskog okruženja.Prekinuti časovi Praktične nastave su zamijenjeni jednim vrlo interesantim obilaskom Graya čije znamenitosti nam je stručno objasnila žena koja se inače profesionalno bavi tim poslom.

U srijedu 04.12.2019.god. odmah poslije doručka smo otišli u posjetu fabrici PEUGEOT gdje smo pored nekoliko proizvodnih linija obišli i vrlo interesantan muzej ove fabrike.Fabrika koju smo posjetili nalazi se na oko 200 km od Graya,a druga je po veličini Peugeot fabrika u Francuskoj.U blizini fabrike,također,smo posjetili jedan pred božićni vašar gdje smo se zadržali oko 2 sata a zatim smo krenuli za Gray gdje smo stigli u ranim večernjim satima.Po dolasku u Gray domaćini su nas odveli na večeru u jedan kineski restoran. Tokom večere jedna od organizatorica Dalila,pitala je da li je moguće da se od nas pored dva učenika automehaničara i autoelektričara pošalje i još jedan učenik koji u školi uči,ili već zna francuski jezik jer su primijetili da je komunikacija na engleskom jeziku malo otežana.

U četvrtak 05.12.2019.god. domaćini su odmah poslije doručka odveli naše učenike u već dogovorene servise u gradu Gray i u okolini gdje su učenici ostali do popodne.U servisima su radili ono sto su im poslodavci tražili da urade samo im je problem bila komunikacija jer vrlo rijetki Francuzi znaju engleski jezik. Dok su učenici bili u servisima,ja i Eldin Grabovica smo bili kod direktora na potpisivanju sporazuma o daljoj saradnji između naše tri škole.

Kako smo dobili školsko vozilo na korištenje,taj dan smo po povratku učenika iz servisa otišli u Dijon,prvi veći grad kod Graya koji se nalazi na nekih pedesetak kilometara.

U petak 06.12.2019.god. u 900 sati ponovo smo bili primljeni kod direktora Škole gdje  smo razmijenili konačne utiske sa ovog boravka u njihovoj Školi. Domaćini su nam uručili prigodne poklone,pozdravili smo se, izrazili zahvalnost na gostoprimstvu i poželjeli smo skoro viđenje u Sarajevu. Naime,orjentaciono je dogovoreno da će nama Francuzi doći u prvoj sedmici juna 2020.godine. Oko 1000 sati školskim kombijem smo renuli za Basell odakle je let za Tuzlu bio u 1430 sati.Na aerodromu u Tuzli nas je dočekao naš kombi,a u Sarajevu smo bili oko 2100 sat.

              Ovo putovanje u mom dugogodišnjem radu,na samom kraju moje radne karijere mi je pružilo jako veliko zadovoljstvo,stekla sam druge i drugačije vidike.Uočila sam da se mladi ljudi,učenici,sistemski mogu uvesti u odgovarajući red,da po tim pravilima žive,rade i poštuju ih u svakom smislu. Naši učenici su se jako dobro prilagodili tom načinu funkionisanja.Vidjela sam da škole pored doniranih sredstava za rad u radionicama od strane automobilske industrije,jako mnogo automobila i motora dobijaju i od policije.Naime, sve što je oduzeto od strane policije jer je učestvovalo na neki način u nelegalnim radnjama,završi u školskim radionicama.

              Od naših učenika sam saznala da su oduševljeni ovim boravkom u Grayu.To im je vrlo značajno životno iskustvo.Oduševili su se kako su opremljene školske radionice,lali su uočili da oni na drugi način uče. Samostalno pomoću šema,slika i sredstava za rad dolaze do nekih saznanja koja provjerava nastavnik. Jedino im je falilo bolje komunikacije,jer Francuzi,pa mogli bismo reći,slabije komuniciraju na engleskom jeziku.Međutim, i ta je prepreka prevaziđena jer je sa našim učenicima,najčešće bio Eldar,učenik škole iz Graya,po porijeklu Bosanac,koji jako dobro govori bosanski jezik.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vezane vijesti...