Stručna usavršavanje – Istanbul 2020

25 nastavnika i stručnih saradnika JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije su u periodu od 12. do 16.01.2020. godine bilo na stručno usavršavanju u Istanbulu.  Prilikom stručnog usavršavanja posjetili smo međunarodnu autobusku stanicu.  Putnička zgrada terminala je sastavljena od većeg broja privatnih agencija, koje pojedinačno svojim putnicima nude putničke sadržaje, dok su im operativna površina i predprostor terminala zajednički.  Imali smo priliku posjetiti novi zračni terminal Istanbul, koji svojim kapacitetom predstavlja najveći terminal na svijetu.  Njegov kapacitet prošle godine je bio 90 miliona putnika, a raspoloživ kapacitet će biti 280 letova.  Zbog vremenskih uslova, tj. otkazivanja leta, boravak nastavnika i stručnih saradnika je bio do 18.01.2020. godine.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

You may also like...