Grupe za polaganje Završnog/maturskog ispita za vanredne učenike – februar 2020

U prilogu je dat spisak vanrednih učenika koji su prijavili polaganje završnog/maturskog ispita u januarsko-februarskom roku 2020. godine. Molimo rečene učenike da se pridržavaju datih datuma i termina.

You may also like...