27. sjednica Školskog odbora – 18. novembar 2019. godine

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. i 26. sastanka Školskog odbora
 2. Informacija o realizaciji donesenih odluka i zaključaka sa 25. i 26. sastanka Školskog odbora (Izvjestilac: Direktor škole)
 3. Prigovor Šurković Zdenke djl broj: 06-1442 od 11.11.2019.godine
 4. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda budžetskog korisnika JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
 5. Prijedlog Odluke o isplati naknade članovima Komisije za javne nabavke
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke
 7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za evidentiranje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba
 8. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije sa podkomisijama za 2019.godinu
 10. Prijedlog Odluke o izboru destinacije užeg i stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika Škole u januaru 2020.godine
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Otpisne komisije
 12. Pošta
 13. Tekuća pitanja

You may also like...