Učenički vodič kroz Google Classroom (Google Učionica)

U prilogu je data kratka i jezgrovita verzija Učeničkog uputstva za rad sa Google Učionicom (Google Classroom).

You may also like...