Uputstvo za online prijavu i upis u srednje škole Kantona Sarajevo

Dragi budući srednjoškolci,

Završetkom obrazovanja u osnovnoj školi učenici donose veoma važnu odluku o izboru srednje škole koju žele upisati, a time i izbor budućeg zanimanja. Važno je da se na vrijeme informišete o srednjim školama, kako bi ste bili u mogućnosti realno odabrati vašu buduću školu, a u skladu sa vašim postignućima i interesovanjima u prethodnom školovanju.
U uputstvu, koje je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijave i upisa u srednje škole u školskoj 2020/2021. godini koje se provodi online putem preko web stranice: upis.emis.edu.ba. U uputstvu ćemo vas informisati o elementima i kriterijima za upis, načinima i postupcima prijave na sistem upisa u srednje škole Kantona Sarajevo. U uputstvu je prikazano sve što online način prijave i upisa u srednje škole pruža, kao što su pregled ličnih podataka, ocjene i dodatna postignuća, te detaljan pregled rang lista sa strukturom bodova na osnovu kojih je izračunat vaš plasman na svakom pojedinom prijavljenom programu obrazovanja. Vrlo je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na internet stranici: upis.emis.edu.ba, a na kojoj de biti objavljeni uslovi i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad na sistemu.
Za dodatnu pomoć možete posjetiti internet stranicu https://upis.emis.edu.ba/Podrska/Uputstvo na kojoj se mogu pronaći detaljna video uputstva koja korisnika vode kroz čitav proces online upisa.

Broj bodova možete izračunati koristeći ON-LINE KALKULATOR BODOVA.

Vezane vijesti...