ELEMENTI ZA INTERNI K O N K U R S Kriteriji za obavljanje praktične nastave izvan školske radionice za zanimanja autoelektričar i automehaničar

U skladu sa pedagoškim standardima (brojnost učenika u grupi za obavljanje praktične nastave) učenicima koji se obrazuju za zanimanje automehaničar i autolektričar škola će omogućiti obavljanje praktične nastave izvan školske radionice. Učenici koji iskažu želju da praktičnu nastavu obavljaju izvan školske radionice moraju da ispunjavaju slijedeće uslove:

  • primjerno vladanje
  • opšti uspjeh u učenju najmanje  3,50 (eliminatorno)
  • zainteresovanost za obavljanje praktične nastave (odnos prema radu, alatu, uređajima, radnom mjestu)
  • ocjene iz predmeta stručno-teoretske nastave

Učenici koji se prijave na Konkurs za obavljanje praktične nastave izvan radionice, dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Svjedočanstvo kojima se dokazuje da je učenik prethodni razred završio sa najmanjom prosječnom ocjenom 3,50
  • mišljenje nastavnika praktične nastave o odnosu učenika prema radu, alatu, uređajima, radnom mjestu
  • mišljenje nastavnika stručno-teoretske nastave o odnosu učenika prema predmetu, zainteresovanost za rad

Sva potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija za obavljanje praktične nastave izvan školske radionice za zanimanja autoelektričar i automehaničar mora biti dostavljena razredniku putem on line aplikacije ili putem maila.

Ukoliko se desi da učenik zbog lošeg odnosa prema radu izgubi mjesto u privatnoj radionici  učeniku će se omogućiti povratak u školsku radionicu.

Vezane vijesti...