DRUGI K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020./2021. godini.

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 23/17 i 30/19) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

DRUGI K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020./2021. godini.

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2020./2021. godini traje od 25. juna do 29. juna 2020. godine. Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole polažu prijemni ispit, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa.
Kandidati koji konkurišu u ostale srednje škole ne polažu prijemni ispit.
Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u umjetničke škole objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici tih škola.
Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u drugom konkursnom roku za školsku 2020/2021. godinu upisuje sljedeći broj učenika na zanimanjima:

Tehnička (četverogodišnja) zanimanja:

  1. Tehničar drumskog saobraćajaopće, i Tehničar drumskog saobraćajaunutrašnji transport, 7 učenika, minimalan broj bodova iz osnovne škole je 63;

Zanatska (trogodišnja) zanimanja:

  1. Autoelektričar, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
  2. Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;

Dokumenti bitni prilikom upisa učenika u I razred srednjih škola su:

  1. zahtjev za upis (popunjava se u školi);
  2. svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
  3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
  4. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
  5. izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija, i
  6. drugi dokumenti koji budu traženi konkursom.

Vezane vijesti...