Rang lista primljenih redovnih učenika u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju drugog upisnog roka u školskoj 2020/2021. godini po zanimanjima:

  1. RangLista-AEL-II_2020;
  2. RangLista-RGM-II_2020;
  3. RangLista-TDS-II_2020;

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata 30. juna 2020. godine (utorak) u vremenu od 09:00-13:00h.

Dokumenti koje je potrebno donijeti prilikom prijema su:

  1. Svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
  2. Prijava za upis u srednju školu SŠ12 obrazac – odštampan;
  3. Uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
  4. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
  5. Izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija.

Napominjemo da se moramo pridržavati propisanih epidemioloških mjera!

1. Rang-lista Tehničar drumskog saobraćaja:

2. Rang-lista Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina:

3. Rang-lista Autoelektričar:

Vezane vijesti...