Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojnoobrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini

Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim
školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini bliže se uređuju način
organizovanja i realiziranja odgojno-obrazovnog rada osnovnih i srednjih škola i to neposrednog
odgojno-obrazovnog rada i online modela koji će se realizirati u školskoj 2020/2021. godini u
zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije, te aktuelnih preporuka, mjera i smjernica nadležnih
organa i institucija radi obezbjeđivanja zaštite zdravlja učenika i radnika škole, sprječavanja širenja
zaraze, kao i ostvarivanja prava učenika na obrazovanje.

You may also like...