Metodologija realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca

Obrazovni sistemi širom svijeta, proteklih godina pod uticajem globalnih svjetskih ekonomskih i društvenih promjena, a posebno pod uticajem novih tehnologija koje su obrazovanje premjestile iz zatvorenih prostora u virtuelni prostor koji je postao druga „realnost“, bili su izloženi velikim promjenama. Te promjene zahtjevaju brzo prilagođavanje i vizionarsko planiranje budućih koraka u svim segmentima ljudskog djelovanja i rada a u odgojno-obrazovnim procesima čini se i najviše.
Svim ovim izazovima, nažalost, ove godine se pridružila neočekivana i zabrinjavajuća epidemiološka situacija izazvana virusom COVID-19. Cijeli svijet se našao pred velikim izazovom i pronalaženjem odgovora kako sačuvao zdravlje stanovništa i istovremeno nastaviO život u nepoznaom i izmijenjenim okolnostima, okolnostima koje izazivaju strah prije svega jer je nepoznanica do kada će trajaO, kako će se odrazio na sve ljudske aktivnost i koliko će ljudskih života ugrozio.
Iz ovih razloga i odgojno-obrazovni sistem u Kantonu Sarajevo je izložen velikim pritiscima i zahtjevima na koje treba odgovorio brzo, efikasno, uzimajući u obzir sve prepreke i probleme na koje nailazi svakodnevno, konstantno prateći epidemilošku situaciju. Težak i zahtjevan posao za sve nas.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade na čijem sam čelu, u ovom kriznom vremenu, poduzima sve mjere koje su moguće i ulaže dodatne napore da svojim odlukama, smjernicama održi odgojno-obrazovni sistem u Kantonu Sarajevo spremnim za dalji rad i ponovno otvaranje obrazovnih insOtucija tokom trajanja COVID-19 krize. Na samom početku krize u martu mjesecu, nakon što je Krizni štab donio odluku o fizičkom zatvaranju obrazovnih institucija, nastavnici su bili od vitalnog značaja za održavanje nastave na daljinu. Školska godina se završila sa uspjehom iako uz mnogobrojne probleme koji su se rješavali svakodnevno.
Sa novom školskom godinom, Ministarstvo zajedno sa menadžmentima, nastavnicima, roditeljima, učenicima i svim subjektima uključenim u rad institucija imat će odlučujuće uloge u ostvarenju socijalnog dijaloga putem komunikacijskih kanala koji će pomoći održavanju i kreiranju sigurnog okruženja za učenike, prilagođavanju nastavnih sadržaja, podršci ranjivim skupinama, obezbijeđenju infrastrukturnih potreba za promijenjeni način održavanja odgojno-obrazovnih procesa.
Situacija zahtjeva da se ministarstvo, nakon donesene odluke o početku nove školske godine, dodatno angažuje u narednom periodu i komunicira plan i protokol povratka u škole uključujući i individualne školske planove, prateći istovremeno smjernice zdravstvenih institucija, pri tom ne zanemarujući stavove roditelja i šire društvene zajednice, kako bismo svi zajedno prevazišli ovu krizu.

You may also like...