Mini uputsvo za prijavu na Google učionicu (Google Classroom)

Google Classroom platforma je za udaljeno učenje i dio je skupa Google-ovih alata pod nazivom GSuite for Education (GSuite za obrazovanje), koji su dostupni za sve osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini, a kojima su se prijavile za korištenje usluge.

Virtualne učionice na Google Classroom platformi organizirane su na sljedeći način: svaki razred ima svoju učionicu u kojoj se nalaze odjeljci za sve predmete koji su zastupljeni u tom razredu. U učionici se također nalaze i svi profesori zaduženi za provođenje nastave iz svih predmeta. Uz vlastiti razred, ukoliko učenik/ca sluša fakultativnu nastavu ili izbornu nastavu, bit će uključen i u pripadajuće učionice.

Da bi ste se prijavili na školski email, otvorite web stranicu mail.google.com i unesite dodijeljeno korisničko ima i lozinku. U okviru ovog sistema svi učenici i nastavnici su dobili školsku e-mail adresu koja je bazirana na istom principu prezime.ime@ssskskola.edu.ba. Ako ste zaboravili šifru za pristup školskom mailu obratite se svom razredniku.

You may also like...